Dina rättigheter

Du är viktig och du har rätt att må bra av det sex du har. Det gäller oavsett vad du själv eller någon annan tycker och det gäller i alla sexuella sammanhang. Även om det ingår ersättning har du rätt att må så bra som möjligt, utifrån den situation du är i just nu. Några av de rättigheter du har och som kan vara bra att känna till: 

  • Du har alltid rätt att säga nej till sex. Även om du har sagt ja till eller gått med på att ha sex har du rätt att ångra dig eller att avbryta, både innan och under sex. Om den som ger ersättning för sex inte respekterar att du säger nej eller gör något sexuellt som du inte vill begår den ett övergrepp. Det är alltid olagligt – oavsett om du fått ersättning eller inte.

  • Du har rätt att testa dig gratis för hiv och könssjukdomar.

  • Du har rätt att vara anonym när du testar dig för hiv. Att vara anonym betyder att du inte lämnar några personuppgifter om vem du är. Skulle provsvaret vara positivt (visa att du har hiv) behöver du lämna dina personuppgifter till den läkare som kommer att behandla dig. Du behöver även ange uppgifter om vem/vilka du har haft sex med för att de ska kunna testa sig.

  • Det är brottsligt att ge ersättning för sex. Det innebär att du alltid har rätt att polisanmäla en person som gett dig något för sex, om du vill. Du kan anmäla även om det har gått lång tid från tillfället som du fick ersättning för sex.

  • Om du har sex mot ersättning och vill ha hjälp med att sluta eller har andra funderingar så har du rätt att få träffa någon för att prata. Klicka här för att se en lista på ställen som du kan vända dig till för att få hjälp.

  • Om du besöker hälso- och sjukvården (en ungdomsmottagning, vårdcentral eller liknande) har du rätt att bli bemött med respekt, oavsett vem du är eller vilka erfarenheter du har. Ingen vårdpersonal får behandla dig dåligt på grund av din sexuella läggning, könsidentitet och/eller könsuttryck, din religion, din hudfärg, om du har en funktionsvariation, din etnicitet, din ålder eller ditt kön. Diskrimineringslagstiftningen ska ge dig skydd och rättigheter. Läs mer om diskriminering hos Diskrimineringsombudsmannen (DO).

  • I möte med hälso- och sjukvård är det din rätt att bli bemött med respekt och med korrekt vård. Om du upplever att du som patient blivit bemött på ett dåligt sätt kan du framföra klagomål eller göra en anmälan. Läs mer om dina rättigheter på 1177 Vårdguiden.

  • Den som tar emot ersättning för att du ska ha sex med någon annan gör sig skyldig till brottet koppleri. Du har alltid rätt att anmäla denna person, oavsett vilken relation ni har till varandra. Även om det är en partner, en familjemedlem eller en vän räknas det som koppleri.

  • Socialtjänsten har som uppdrag att ge stöd till den som behöver. Det kan till exempel handla om att man behandlas illa, har svårt att ta hand om sig själv eller inte har pengar för att överleva. Socialtjänsten kan även ordna skyddat boende, stödgrupper, familjesamtal, kontaktperson, boende hos en annan familj och mycket mer. Varje kommun har sin egen socialtjänst och man vänder sig till socialtjänsten i kommunen där man bor.

  • Du har rätt att föra din egen talan, bli tagen på allvar och bli lyssnad på.

Om du har frågor kan du skriva till oss på chatten när den är öppen eller skicka ett mail till pegasus@rfslungdom.se.