Lagstiftning

Få ersättning för sex

I Sverige är det inte olagligt att ha sex och ta emot ersättning för det. Det är aldrig den som tar emot ersättning för sex som gör något olagligt. Det är personen som ger eller erbjuder ersättning för sex som gör något olagligt. Det är också olagligt att ta emot ersättning för att någon annan ska ha sex. Det kallas koppleri. Du som har tagit emot ersättning för sex, oavsett om du valt det själv eller blivit erbjuden, har alltså inte gjort något fel eller brottsligt.

”Sexköpslagen”

I Sverige finns det en lag som förbjuder köp av sexuella handlingar. Den lagen kallas ofta för ”sexköpslagen”. Personer som ger eller erbjuder ersättning för sex begår alltså ett brott. Personer som ger ersättning för sex kan därför bli dömda till böter eller fängelse. En person som sagt att den ska ge ersättning för sex, men låter bli att ge någon, har också begått ett brott.

Koppleri

Det är olagligt att tjäna pengar på att någon annan har sex eller att göra det enklare för någon att ha sex mot ersättning. Ett exempel på koppleri är om en person tar emot pengar för att du ska ha sex med någon annan. Personen som tar emot pengarna har då brutit mot kopplerilagen och personen som ger pengarna har brutit mot sexköpslagen. Det är även olagligt att övertala eller tvinga någon till att ha sex mot ersättning.

Kopplerilagen innebär att det är olagligt att exempelvis skjutsa en person till någon som ska betala för sex. Det kan ses som att underlätta eller främja sex mot ersättning.

Polisanmälan

Du kan alltid polisanmäla personer som gett ersättning eller har tjänat pengar på att du har sex med någon annan. Kom ihåg att det inte spelar någon roll om du känner personen/personerna som gett dig ersättning eller som tjänat pengar på att du haft sex. Det är alltid olagligt, oavsett vilken relation ni har till varandra. Hur du polisanmäler kan du läsa mer om på UMO – ungdomsmottagningen på nätet. 

Under 18 år

Det finns särskilda lagar som gäller om du är under 18 år. Om någon ger dig ersättning för sex utsätter den samtidigt dig för ett brott. Brottet kallas för ”köp av sexuell handling av barn”. Om du är under 15 år kallas det ”våldtäkt mot barn” eller ”sexuellt utnyttjande av barn”. Den som sprider eller har sexuella bilder på personer under 18 år gör sig skyldig till barnpornografibrott. Om du är under 18 år och en person ber dig ta sexuella bilder på dig själv eller ber dig posera framför en webcam gör den sig skyldig till brott. Det är inte du som är med på bilderna eller som poserar framför en webcam som gör något olagligt. Det är personen som ber dig göra det. Dessutom har vuxna runt omkring dig ett ansvar att reagera om de tror att du far illa på något vis. Det betyder till exempel att personal i skola eller på ungdomsmottagning är skyldiga att göra något om de tror att du mår väldigt dåligt eller att du har varit med om våld.