Om sex mot ersättning

Sex mot ersättning innebär att få något i utbyte mot att ha sex. Ersättningen kan vara pengar, alkohol, droger, en sovplats eller någonstans att bo, resor, en mobiltelefon, påfyllning på kontantkort, kläder eller andra saker. Själva ersättningen har ofta bestämts i förväg men inte alltid. Sex mot ersättning kan ske genom att man träffas i en bil, på ett hotell, hemma hos någon eller på någon annan plats. Det kan också handla om att få ersättning för webcamsex eller för att vara med på sexuella bilder.

Sex mot ersättning är vanligare bland unga hbtq-personer än bland unga som följer heteronormen. Flera studier visar även att något fler killar än tjejer har erfarenhet av att ha sex mot ersättning. Samtidigt är det många hbtq-personer och killar i allmänhet som saknar tillgång till relevant stöd eller som drar sig för att berätta om sina erfarenheter.

Att ha sex mot ersättning kan vara något som man gjort en gång, några gånger eller under lång tid. Det kan också vara något man funderar på att ha eller har blivit erbjuden. Upplevelser, erfarenheter och behov varierar stort mellan olika hbtq-personer som har sex mot ersättning. Hur man känner kan även förändras över tid. Det finns även många situationer som kan kategoriseras som gråzoner. Det kan exempelvis vara tillfällen där en ung person är osäker på om hen har sex med en person enbart för att det innebär fördelar i form av exempelvis alkohol eller sovplats. I en sådan situation kan ersättningen vara outtalad, och det saknas ofta en tydlig överenskommelse. Istället kan det finnas en förväntan eller ett underförstått krav.

Den som har sex mot ersättning gör ingenting olagligt eller brottsligt. Däremot är det en brottslig handling att ge ersättning (köpa sexuella tjänster) eller att ta emot ersättning för att någon annan har sex (koppleri). Den som köper sexuella tjänster eller utövar koppleri kan dömas till fängelse eller böter. Det finns också särskild lagstiftning som tillämpas då personen som förmås utföra en sexuell handling är under 18 år respektive 14 år eller yngre. Det är även förbjudet att försöka få personer under 18 år att posera för sexuella bilder eller framför en webbkamera.