Utbildningar

Pegasus erbjuder utbildningar för yrkesverksamma som möter unga, exempelvis socialtjänst, psykiatri, elevhälsa, polis, ungdomsmottagningar och frivilligorganisationer.

Vill du veta mer eller är du intresserad av att arrangera en utbildning i din kommun, ditt landsting, din organisation eller ditt nätverk tillsammans med oss?
Kontakta gärna oss på info@rfslungdom.se

Nedan listas de utbildningar vi har genomfört tidigare.

161114 Stockholm, Stjärnjouren.
150429 Stockholm, anställda inom Stockholms stad.
150611 Göteborg, West Pride, öppen föreläsning.
150729 Stockholm, Stockholm Pride, öppen föreläsning.
150929 Umeå, i samarbete med Länsstyrelsen och Kunskapsnätverket hiv/STI Norr.
151020 Härnösand, i samarbete med Länsstyrelsen och Kunskapsnätverket hiv/STI Norr.
151021 Östersund, i samarbete med Länsstyrelsen och Kunskapsnätverket hiv/STI Norr.
151105 Stockholm, RFSL Förbundets utbildningsenhet.
151113 Malmö, konferensen "Trans, hälsa och sexualitet", arr: RFSU Malmö.
151128 RFSL Ungdoms medlemsträff.
151202 Stockholm, MUCFs konferens för skolpersonal.
160211 Nacka, BUP.
160319 RFSL Ungdoms kongress.
160413 Göteborg, NUS-nätverket.
160419 Karlstad, i samarbete med Kunskapsnätverket hiv/STI Mellansverige.
160427 Stockholm Akutmottagning för våldtagna, Södersjukhuset.
160428 Uppsala, i samarbete med Kunskapsnätverket hiv/STI Mellansverige
160511 Gävle, i samarbete med Kunskapsnätverket hiv/STI Mellansverige.
160512 Falun, i samarbete med Kunskapsnätverket hiv/STI Mellansverige.
160519 Västerås, i samarbete med Kunskapsnätverket hiv/STI Mellansverige.
160524 Stockholm, riktat till elevhälsa. I samarbete med RFSL Stockholm.
160609 Göteborg, West Pride, öppen föreläsning.
160726 Stockholm, Stockholm Pride, öppen föreläsning.
160905 Karlstad, Värmland Pride, öppen föreläsning.
160929 Linköping, Linköpings Regnbågsvecka.
161018 Stockholm, Skyddsvärnet, öppet seminarium.