Anonymitet

Du som chattar kan vara helt anonym. Personalen på chatten får inte föra vidare det du berättat till någon utomstående. Samtalen som förs via chatten sparas i handlednings- och utbildningssyfte så att vi som jobbar med Pegasus kan försäkra oss om att chatten håller en hög kvalitet. Av samma skäl för personalen statistik över olika ämnen som tas upp. Samtalen och de ämnen som tas upp kan inte spåras till dig personligen. Du väljer själv hur mycket du vill berätta om dig själv i samtalen.

Utöver att du är anonym för Pegasus är både hemsidan och chatten krypterad. Det gör det svårare för personer i din närhet att se din historik på din dator/mobil. Om du vill känna dig ännu säkrare rekommenderar vi dig att slå på privat surfning eller rensa din webb-historik efter avslutad chatt.

Vi som bemannar chatten på Pegasus har ingen anmälningsskyldighet eftersom vi är en ideell organisation. Om det uppkommer något i samtalet som vi anser ligger till grund för en anmälan av något slag så kommer vi att ta upp detta med dig. Vi gör ingen anmälan till socialtjänsten eller polisen utan din vetskap och vi gör det i samråd med dig. Om en anmälan sker så är det för att du ska kunna få den hjälp och det stöd du har rätt till. Anmälan kan till exempel gälla om någon under 18 år far illa eller ett pågående allvarligt brott.