Om Pegasus

Pegasus drivs av RFSL Ungdom - ungdomsförbundet för hbtq-personers rättigheter. Pegasus riktar sig både till dig som är hbtq-person i åldern 15–25 år med erfarenhet av sex mot ersättning och till yrkesverksamma som i sitt arbete möter dig som är 15-25 år. 

Tycker du att ungdomsmottagningen, socialtjänsten eller någon annan borde få bättre koll på sex mot ersättning och/eller hbtq? Eller arbetar du med unga och vill veta mer? Pegasus erbjuder utbildning för olika yrkesgrupper. Kontakta pegasus@rfslungdom.se eller klicka här för mer information om utbildningar!

Vi som arbetar med Pegasus tar även fram informationsmaterial, nätverkar med flera olika organisationer samt fungerar som sakkunniga inom området hbtq och sex mot ersättning. Vi har en stor mängd referenspersoner med egen erfarenhet av sex mot ersättning eftersom vi tycker att det är viktigt att målgruppen har makt att påverka verksamheten. Vi samverkar även med Mikamottagningarna och andra yrkesverksamma som möter målgruppen.