Pegasus - för dig som är yrkesverksam

Här kan du som möter unga i åldern 15-25 år läsa mer om sex mot ersättning och relevanta begrepp. Du hittar rekommendationer för ett bra bemötande och vart du kan vända dig om du är i behov av mer information eller vill hänvisa en ungdom vidare till en annan verksamhet.

RFSL Ungdoms rapport Sex för X - sex mot ersättning bland unga hbtq-personer lanserades i november 2015. Rapporten ger en viktig inblick i unga hbtq-personers erfarenheter av sex mot ersättning. Beställ rapporten i RFSL Ungdoms webbshop eller klicka på länkarna nedan för att ladda ned rapporten i pdf-format:

Sex för X - sex mot ersättning bland unga hbtq-personer (för läsning på webb)

Sex för X - sex mot ersättning bland unga hbtq-personer (utskriftsversion)