Välkommen till Pegasus!

För dig som är 15-25 år, hbtq och som har funderingar om sex mot ersättning. Här kan du chatta anonymt med oss. Chatten har öppet måndagar kl 14:00 - 16:00.

Du är också alltid välkommen att maila oss på pegasus@rfslungdom.se.

JUST NU! RFSL Ungdom har en enkät ute för att utveckla en ny stödverksamhet. Är du ung hbtq-person med erfarenhet av, eller tankar och funderingar kring sex mot ersättning?

Svara gärna på vår anonyma enkät här. Tack!

Pegasus finansieras sedan september 2017 inte längre av organisationen Hand i Hand utan av RFSL Ungdoms egna medel.