Här kan du läsa hur du anpassar textstorleken på sidan.

Internet Explorer

 • Gå till menyn Visa i din webbläsare
 • Välj textstorlek
 • Välj större eller störst
 • Om du vill gå tillbaka till standard välj mellan

Firefox

 • Gå till menyn Visa i din webbläsare
 • Välj Zoom
 • Välj Zooma in eller Zooma ut
 • Om du vill gå tillbaka till standard välj Återställ

Safari (Mac)

 • Gå till menyn Innehåll i din webbläsare
 • Välj Zooma in eller Zooma ut
 • Om du vill gå tillbaka till standard välj Verklig storlek

Google Chrome (PC)

 • Använd Ctrl-tangenten och + för att zooma in
 • Använd Ctrl-tangenten och – för att zooma ut

Google Chrome (Mac)

 • Använd Cmd-tangenten och + för att zooma in
 • Använd Cmd-tangenten och – för att zooma ut