Processen att sluta sälja sex är olika för olika personer. De flesta som har sålt regelbundet behöver planera för att göra det. Det kan handla om att planera för det ekonomiskt, att ha en plan för hur en hanterar köpare och kontaktvägar (till exempel konton på sociala medier, mail med mera) som köpare använt. För en del kan det vara svårt att sluta. Vanliga anledningar som vi stöter på till att det kan vara svårt att sluta är: 

  • Behöver pengarna eller annat (exempelvis boende ) som man får från att sälja sex.
  • Utpressning att fortsätta från de som köpt sex, eller från någon annan som tjänar pengar på det.
  • Man säljer sex för att dämpa ångest, och har svårt att bryta den cykeln.

Det händer att den som säljer sex successivt mår sämre av det, och det kan också göra det svårare att sluta. Många som säljer sex lever ett dubbelliv för att dölja det för andra, och det är slitigt i sig. Det kan också bero på att köpare tänjer på ens gränser eller utsätter en för saker som inte är okej. Om det är så för dig så är du inte ensam, och det är inte ditt fel. Om du funderar på att sluta sälja sex kan det vara bra att göra en plan för det. Finns det något som sätter upp hinder i vägen för att sluta? Kan du röja bort de hindren själv, eller behöver du hjälp av någon utomstående?

Om du vill göra en plan för att sluta, eller få hjälp med något mer specifikt kan du alltid kontakta oss på Pegasus Råd och Stöd. För tips på andra verksamheter och organisationer, läs på vår FAQ-sida.