Vi på Pegasus Råd och Stöd arbetar på ungas uppdrag för att finnas där för unga hbtqi-personers på deras egna villkor. På vilket sätt vi finns där bestämmer personen själv. Det kan handla om att lyssna, bolla tankar eller hitta strategier om det finns något i livet en vill förändra. Vissa saker kan kännas känsliga att prata om, men vi finns här för att man ska kunna prata om allt. Vi har lång erfarenhet av att prata med unga hbtqi-personer om olika saker som kan komma upp i livet.

Vi tror på unga!

  • Vi tror på alla ungas lika värde – okränkbart och jämlikt
  • Vi tror på ungas berättelser
  • Vi tror på ungas identiteter
  • Vi tror på ungas förmåga att formulera sina behov och uppnå förändring

Må bra-faktorer

Pegasus Råd och Stöd jobbar utifrån ett salutogent perspektiv. Det innebär att vi utgår från personens styrkor och hälsofaktorer när vi ger stöd. I Pegasus och RFSL Ungdoms hälsofrämjande arbete urskiljer vi ett antal må bra-faktorer, som är viktiga för unga hbtq-personers fysiska, psykiska och sexuella hälsa.

Nära relationer och stöd från närstående

Närstående kan till exempel vara vald familj, uppväxtfamilj, vänner, sexpartner/s eller kärlekspartner/s. Att ha någon som ser en, accepterar, bekräftar och tycker om en som den man verkligen är är oerhört viktigt. Inte minst om man inte kan vara öppen med vem man är inför andra än sina närmaste, eller om kroppen enligt normen inte matchar det kön man identifierar sig som.

Tryggare sammanhang

Med tryggare sammanhang menar vi platser där man kan vara sig själv och inte bara blir sedd som ”hbtqi-personen” eller som representant för gruppen hbtqi-personer. Ett hbtq-fritidshäng där alla bryter mot heteronormen på något vis kan vara ett sådant sammanhang. Ett transläger är ett annat exempel. En skola som arbetar medvetet med normer kan också bli ett tryggare sammanhang. Det är särskilt viktigt att ett tryggare sammanhang finns om man är ung och inte har stöd från dem man bor med.

Personer att identifiera sig med och förebilder

Om man har det svårt kan det vara ett stöd att se att det finns andra hbtqi-personer, i ens egen ålder eller äldre, som har ett bra liv och gör sådant de brinner för. Att ha ord för den man är, är ofta avgörande för att förstå sig själv, hitta information som rör en själv och hitta andra med liknande erfarenheter. Först då kan man berätta om sig själv för andra.

Tillgänglig information om sådant som rör en själv som hbtqi-person

Tillgänglig information är information som är korrekt, uppdaterad, relevant och som är formulerad på ett inkluderande och bekräftande sätt.

Tillgång till vård och socialt stöd

Ett bra bemötande gör att man kan vända sig till vården med förtroende. Att höra att andra fått bra bemötande i vården kan också vara stärkande. Tillgång till sådant som könsbekräftande vård och testning för hiv och andra sexuellt överförbara infektioner är i många fall avgörande för hälsan.

Möjligheter till positiva kroppsupplevelser

För den som har könsdysfori kan det vara extra viktigt att hitta saker som känns bra utifrån den kropp man har. Det kan vara sådant som att hitta sätt att ha sex på som bekräftar ens könsidentitet, möjligheter att röra på sig, motionera, osv.

Du har rätt att få stöd när du inte mår bra!