RFSL ungdoms projektet Pegasus Råd & Stöd ligger bakom dokumentären “Dom känslorna kom”. Den bygger på intervjuer vi gjorde under våren 2019. Filmen säger inte allt om alla som har sex mot ersättning, allas erfarenheter är unika och samma person kan ha många olika erfarenheter. Det finns självklart många andra känslor, tankar och erfarenheter än de som framkommer i filmen. Filmen säger inte heller allt om dem som Pegasus har kontakt med. RFSL Ungdom/Pegasus vill med den här filmen rikta fokus på hur mycket stöd som saknas och att stödet alltid måste vara på individens villkor. Pegasus vill påminna om att alla har rätt till sin berättelse, vad den är för något, och att alla har rätt till stöd på sina villkor. Vi tror på unga och deras berättelser.

Varför vi gjorde den här filmen?

Vi ville lyfta röster från personer i vår målgrupp som har egen erfarenhet av sex mot ersättning i ett format som vi inte brukar se. Vi vill förmedla berättelserna som dom berättades för oss, varken dramatisera eller bagatellisera.

Filmen representerar inte alla hbtqi-personer som har sex mot ersättning, utan speglar tre personers egna berättelser. Samtidigt finns mycket i dessa tre berättelser som vi känner igen från vår stödverksamhet. Det som kommer upp är teman som det går att prata om med oss på Pegasus. Vi skapade filmen för att nå ut med projektet och stödverksamheten till dem som vill ta del av den, men också för att kunna använda den i våra utbildningar för yrkesverksamma.

Vad är filmens budskap?

Budskapet med filmen är att det finns olika erfarenheter och upplevelser av sex mot ersättning och att det är viktigt att kunna prata om dem alla. En viktig poäng med filmen, som bland annat återspeglas i klippningen, är att en och samma person kan ha flera olika känslor och tankar inför att ha sex mot ersättning. Känslorna kan också förändras över tid. Ett annan sak som vi vill belysa med filmen är att det är viktigt att det finns bra stöd, på individens villkor. Precis som filmen får stödet inte bagatellisera eller dramatisera.

Vilka är med i filmen?

I filmen medverkar tre personer. Personerna har olika erfarenheter på vissa sätt och liknande erfarenheter på andra sätt. Alla tre är killar och hbtqi-personer, och det finns både cis- och transerfarenhet bland de medverkande. Personerna som medverkar är i olika åldrar och bor på olika ställen. Berättarna i filmen har olika erfarenheter och upplevelser av att ha sex mot ersättning. Personerna har olika erfarenheter på vissa sätt och liknande erfarenheter på andra sätt.

Personerna och berättelserna är inte ett representativt urval utan ger röst åt några av alla de tankar, perspektiv och känslor som man kan ha kring sina erfarenheter av sex mot ersättning. Vi rekryterade de medverkande utifrån viljan att vara med, de som ville delta med sina berättelser och berätta sin historia fick vara med. Rätten till anonymitet är viktigt i vår verksamhet och därför vet vi inte heller allt om deltagarnas bakgrunder eller erfarenheter.