Pegasus är RFSL Ungdoms verksamhet som riktar sig till dig som är hbtqi-person mellan 15-25 år och som har erfarenhet av, eller funderingar kring, sex mot ersättning. Vi har en anonym chatt som heter Pegasuschatten och en stödverksamhet som heter Pegasus Råd & Stöd, där du kan prata med en kurator och få stöd i frågor som du funderar på. Vi utbildar också yrkesverksamma som möter unga i sitt arbete.

Pegasus Råd & Stöd finansieras av Arvsfonden. Pegasuschatten finansieras av RFSL Ungdoms egna medel.

Bakgrund

Pegasus började som ett treårigt Arvfondsprojekt som avslutades våren 2017. Kvar finns lärdomarna, utbildningar, visst material och Pegasuschatten som idag är finansierad av RFSL Ungdom. Utifrån det vi lärde oss under Pegasus har vi utvecklat vår stödverksamhet Pegasus Råd och Stöd.

Pegasus Råd och Stöd riktar sig till unga hbtqi-personer (15-25) som har erfarenhet av sex mot ersättning, eller har funderat på det. Den andra målgruppen är vuxna som möter unga som har erfarenhet av sex mot ersättning i sitt yrkesutövande, ideella sammanhang eller liknande.

Flera studier visar att det är vanligare bland hbtq-ungdomar än hos ungdomar som är hetereosexuella cispersoner.
De flesta mottagningar och organisationer som erbjuder stöd till personer som har sex mot ersättning riktar sig till tjejer. Eftersom transkompetensen inte alltid är som den borde innebär det i praktiken att det stöd som finns främst riktar sig mot cistjejer. Vår rapport Sex för X visar att det inte bara är heterocistjejer som har sex mot ersättning, det finns många andra som också har det och de behöver stöd utifrån sina förutsättningar.

Vi kompletterar de stödverksamheter som redan erbjuds och samverkar med dem för att kunna hänvisa till varandra.

Pegasus-chatten och stödverksamheten

Pegasuschatten är vår anonyma chatt som har öppet en gång i veckan. Där kan du som är hbtqi-person mellan 15-25 år chatta anonymt med oss om frågor som handlar om sex mot ersättning. Pegasuschatten har funnits sedan 2015 och alla vi som jobbar med den har utbildning och kunskap om de ämnen vi pratar om.

Pegasus Råd och Stöd är vår stödverksamhet för dig som är hbtqi-person 15-25 år och har erfarenhet av eller funderingar om sex mot ersättning och vill få stöd i din situation. På Pegasus Råd och Stöd kan du prata med kurator om dina erfarenheter och känslor. Du kan också få stöd i kontakt med myndigheter, till exempel socialtjänsten eller vården.

All vårt stöd utgår från vad personen själv säger att den vill ha stöd med, en del personer vill ha praktiskt stöd i kontakt med myndigheter och andra kanske vill ha tips om var man kan testa sig. Stödet kan man få tillgång till helt anonymt.

Du behöver inte vilja sluta ha sex mot ersättning, vi erbjuder stöd ändå. Ibland kanske man inte ens vet vad man vill ha stöd med, men det kan vara skönt att prata med någon.