Du har rätt att bestämma över din kropp!

Du har rätt att ha det sex du själv vill, med dig själv eller med någon annan som visat samtycke. Att visa samtycke till sex kan vara att man säger eller visar att man vill ha sex. Ett samtycke behöver inte ha något att göra med hur det känns innan, under och efter sexet. Man kan säga ja till någonting som sedan inte känns så bra. Du har alltid rätt att få dina gränser respekterade, att ångra dig eller att avbryta sex. Samma rättigheter gäller vid sex mot ersättning som vid allt annat sex.

Den som har sex med någon som inte visat eller gett sitt samtycke gör något olagligt. Det framgår av det som kallas Samtyckeslagen, som är en del av Brottsbalkens del om sexualbrott som det står om i kapitel 6 av den lagen. För att läsa mer om samtycke och lagstiftningen för samtycke kan du klicka här.

Vissa säger ja till att ha sex mot ersättning för att man behöver pengar eller andra saker, även om det inte känns så bra. Andra kallar det inte sex när man får ersättning. De beslut man tar kopplat till sex och sin kropp beror mycket på vilka förutsättningar och handlingsutrymme man har i situationen. Till exempel kan det vara svårare att säga nej till sex mot ersättning om man har behov av pengar eller om situationen känns hotfull på något sätt. Vi på Pegasus har förståelse för att det kan se väldigt olika ut för olika personer och vi lyssnar och stöttar dig utifrån dina behov och erfarenheter.

”Nu för tiden har jag bra koll på mig själv och har inte sex om det inte känns bra. Förr hade jag sämre självkänsla och blev lätt övertalad till att ha sex mot ersättning.”

Vart går mina gränser?

Det kan vara svårt att veta vart ens gränser går gällande sex och relationer. För en del personer krävs det att man provar sig fram tills man vet vad som känns rätt, andra personer har bestämt sig redan innan de börjar ha sex för vad de vill göra och inte göra. En del personer upplever att det kan vara svårare att hålla fast vid sina gränser när man tar emot ersättning från någon. Det är viktigt att komma ihåg att även om du tar emot ersättning är det du som bestämmer vad som känns okej eller inte. Det kan vara svårt att hålla fast vi sina gränser om personen man har sex med ger en ersättning, är mycket äldre eller har andra maktövertag. Det kan vara så att personen går över dina gränser genom att fysiskt tvinga dig till något du inte vill, men det kan också vara så att personen pressar, hotar, eller övertalar dig till att göra något du inte vill. Då kan det hända att man till slut säger ja till något som man egentligen inte vill göra.

”Jag använder oftast kondom men inte så ofta som jag vill.”

Olika typer av tvång vid sex och sex mot ersättning

Att tvinga någon till sex, med eller utan ersättning, är ett allvarligt brott. En del personer vi möter upplever att de har blivit tvingade till att ha sex mot ersättning, andra upplever inget tvång alls. Tvång handlar om att man inte har något annat val. Det kan vara att en person hotar en eller tvingar en fysiskt, eller att man inte har några andra möjligheter till inkomst.

“Jag har suttit i situationer där ersättningen varit vital för min överlevnad, men man tvingas ju inte att få betalt utan snarare är det omständigheterna som tvingar.”

Ingen får tvinga dig göra något som du inte vill. Att tjata eller hota till sig sex kan vara ett allvarligt brott. På Pegasus Råd och stöd har vi förståelse för att det kan se väldigt olika ut för unga som har sex mot ersättning. Vissa upplever att de har sex mot ersättning helt frivilligt, andra upplever tvång och hot kopplat till sex mot ersättning. Du kan prata med oss oavsett hur du upplever din situation!

Sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp är att göra något sexuellt med någon som inte vill det. Det är alltid du själv som bestämmer vad som är okej eller inte för dig och den som inte respekterar dina sexuella gränser begår ett övergrepp som kan vara ett allvarligt brott. Om den som ger ersättning för sex inte respekterar att du säger nej, eller om personen gör något sexuellt som du inte vill begår den ett övergrepp. Det är alltid olagligt – oavsett om du fått ersättning eller inte.

Det är vanligt att vara osäker på om det man har varit med om var ett övergrepp eller inte. Om du har varit med om sex som inte känns bra kan det kännas bra att prata med någon om det. Du kan också anmäla sexuella övergrepp till polisen.

På Pegasus Råd och stöd har vi erfarenhet av att prata om sexuella övergrepp, både sådana som skett i samband med sex mot ersättning och sådana som skett i andra sammanhang.

Att må dåligt efter våld eller övergrepp

Ibland kan man må dåligt efter allvarliga saker som har hänt, t.ex. att man har varit med om sexuella övergrepp eller att någon varit våldsam mot en på olika sätt. Man kan känna ångest, stress, nedstämdhet eller oro, trots att det gått långt tid efter händelsen. Har man varit med om något skrämmande kan rädslan sitta kvar långt efter och man kan få svårt att sova, koncentrera sig eller fungera i vardagen. Ibland kan det vara så att man har posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). En del personer som vi möter i Pegasus Råd och stöd har minnen av våld eller övergrepp som hände för länge sedan, för andra är det händelser som inträffade mer nyligen. Oavsett hur det ser ut för dig har du rätt att få stöd och må bra igen! Om man har varit med om väldigt allvarliga händelser och mår dåligt efteråt kan det behövas annan typ av hjälp än det som vi på Pegasus Råd och stöd kan erbjuda. Men vi finns alltid här som ett första steg och hjälper dig gärna med kontakten med andra. Det går alltid bra att höra av sig till oss efter att vi hänvisat till andra.

Om du vill veta mer om olika lagar kan du klicka här. För att läsa om samtycke och samtyckeslagen, klicka här. För att kontakta oss på Pegasus Råd och stöd kan du klicka här.