Nu tar vi fram ett material för vuxna som möter unga och som vill bli bättre på bemötande och att prata om sex mot ersättning. Därför vill vi intervjua hbtqi-personer som har sex mot ersättning eller har tidigare erfarenhet av sex mot ersättning. Intervjun kommer handla både om bemötande från samhället och dina tankar om sex mot ersättning.

Vi söker i första hand dig som är mellan 18-25 år. Det spelar ingen roll om du vill berätta om positiva, negativa eller blandade erfarenheter. Vi vill ta del av din berättelse, oavsett hur den ser ut!

Bakgrund/info

Metodmaterialet riktar sig till dem som möter ungdomar i sitt arbete. Tanken är att personal på exempelvis ungdomsmottagningar, i socialtjänsten, fritidsverksamheter, HVB-hem, m.m. ska bli bättre på att prata om sex mot ersättning och ska bli bättre på bemötande. 

Berättelser från unga hbtqi-personer som har erfarenhet av sex mot ersättning vill vi ska bli en viktig del av materialet. Förutom intervjuerna kommer metodmaterialet baseras på Pegasus snart sex år långa arbete med unga hbtq-personer som har sex mot ersättning.

Praktiskt

Intervjuerna kommer ske på distans, via telefon eller videosamtal. Intervjuerna kommer att spelas in och sedan skrivas om till text. Det är bara vi i Pegasus personal som kommer ha tillgång till inspelningen och vi kommer att radera den så fort bearbetningen är klar. Du som intervjuas kan vara anonym. Du kommer att få godkänna citat och textstycken. Vi söker en så bred representation som möjligt avseende kön, erfarenheter, erfarenhet av att rasifieras, funktionsuppsättning, osv. Arvode för intervju är 999 kronor.

Är du intresserad?

Skicka ett mail till pegasus@rfslungdom.se. I mailet får du gärna berätta kort om dig själv, t.ex. hur gammal du är, kort om dina erfarenheter av sex mot ersättning och annan bakgrundsinformation. Sen hör vi av oss!