FÖR ATT BÄTTRE MÖTA UNGA HBTQI-PERSONER SOM HAR SEX MOT ERSÄTTNING

Arbetar du med unga?

Har du mött unga som har sex mot ersättning?

Om du svarar ja på den första frågan kan du antagligen svara ja på den andra frågan också. Samtidigt vittnar många unga i den här situationen om att ingen har frågat och att de inte vågar ta emot stöd och vård som de har rätt till. Hur kan vi ändra på det?

RFSL Ungdom har erbjudit stöd för unga hbtqi-personer som har sex mot ersättning sedan 2015. Genom åren har vi haft många samtal med kloka, fundersamma, arga, rädda och modiga ungdomar med olika erfarenheter och perspektiv på sex mot ersättning. Vi har lärt oss av de stödsökande, men också genom kontakter med andra professionella, i handledning och genom vidareutbildning. Nu har vi samlat våra erfarenheter i Pegasusguiden – för att bättre möta unga hbtqi-personer som har sex mot ersättning. I guiden tar vi upp såväl bemötandefrågor och viktiga kunskapsområden, inramade av ungas röster. I boken finns också diskussionsfrågor som du kan ta med dig på din arbetsplats – för att ni ska kunna komma överens om rutiner och förhållningssätt som passar på er arbetsplats.

Guiden omfattar bland annat

  • Ungas egna röster
  • Kunskap om sex mot ersättning bland unga 
  • Hbtqi-perspektiv och normkritik
  • Våra arbetsmetoder och förhållningssätt
  • Bemötandetips som passar de flesta verksamheter
  • Diskussionsfrågor du kan ta med dig till din arbetsplats

Vi hoppas att vårt arbete kommer att komma er till nytta – och framförallt de unga ni möter i ert arbete!

Release 24 maj!

Pegasusguiden – för att bättre möta unga hbtqi-personer som har sex mot ersättning släpps den 24 maj på vårt digitala event på Zoom. Förmiddagen inleds med ett välkomnande av RFSL Ungdoms förbundsordförande Jêran Rostam följt av en introduktion till arbete om sex mot ersättning med unga av Karin Dahlborg Sjöö, mångårig handledare i Pegasus Råd och Stöd. Efter det presenteras Pegasusguiden av personal från Pegasus Råd och Stöd. Eftermiddagen består i en utbildning om hur du kan använda Pegasus metoder på din arbetsplats. Vi kommer djupdyka i ett av guidens kapitel och diskussionsövningarna kopplat till det.

För frågor och information – kontakta pegasus@rfslungdom.se.

Schema release

9.00
Zoom-mötet öppnas

9.30 – 12.00
Välkomnande av RFSL Ungdoms förbundsordförande Jêran Rostam
Introduktion till arbete om sex mot ersättning med unga, Karin Dahlborg Sjöö
Presentation av Pegasusguiden

13.00 – 15.30
Utbildning om att använda Pegasusguiden i praktiken

Anmälan

Anmäl dig senast 24 maj kl. 8.30.

Du kan välja att delta endast på förmiddagen eller hela dagen. Obs! Det går inte att enbart närvara på utbildningstillfället.

Ladda ner

Den 24 maj släpps Pegasusguiden och då kan du ladda ner den här.