Vad är bakgrunden till Pegasus?

Pegasus började som ett treårigt Arvfondsprojekt som avslutades våren 2017. Kvar finns lärdomarna, utbildningar, visst material och Pegasuschatten som idag är finansierad av RFSL Ungdom. Utifrån det vi lärde oss under Pegasus har vi utvecklat vår stödverksamhet Pegasus Råd och Stöd.

Vad är skillnaden mellan Pegasus Råd och stöd och det förra projektet? 

Inom det förra projektet utvecklades den anonyma chatten Pegasus. Den är viktig för många. Men den räcker inte alltid. Pegasus Råd och stöd kan erbjuda en kurator att prata med, och praktiskt stöd i kontakter med t ex myndigheter, vård och skola. 

Vilken är Pegasus målgrupp?

Pegasus Råd och Stöd riktar sig till unga hbtq-personer (15-25) som har erfarenhet av sex mot ersättning, eller har funderat på det. Den andra målgruppen är vuxna som möter unga som har erfarenhet av sex mot ersättning i sitt yrkesutvöande, idella sammanhang eller liknande.

Varför behövs projektet? Hur vanligt är detta egentligen bland unga hbtq-personer?

Flera studier visar att det är vanligare bland hbtq-ungdomar än hos ungdomar som är hetereosexuella cispersoner.
De flesta mottagningar och organisationer som erbjuder stöd till personer som har sex mot ersättning riktar sig till tjejer. Eftersom transkompetensen inte alltid är som den borde innebär det i praktiken att det stöd som finns främst riktar sig mot cis-tjejer. Vår rapport Sex för x visar att det inte bara är heterocistjejer som har sex mot ersättning, det finns många andra som också har det och behöver stöd utifrån sina förutsättningar.

Vi kompletterar de stödverksamheter som redan erbjuds och samverkar med dem för att kunna hänvisa till varandra.