Vi på Pegasus Råd och Stöd arbetar på ungas uppdrag för att finnas där för unga hbtq-personers på deras egna villkor. På vilket sätt vi finns där bestämmer personen själv. Det kan handla om att lyssna, bolla tankar eller hitta strategier om det finns något i livet en vill förändra. Vissa saker kan kännas känsliga att prata om, men vi finns här för att man ska kunna prata om allt. Vi har lång erfarenhet av att prata med unga hbtq-personer om olika saker som kan komma upp i livet.

Vi tror på unga!

  • Vi tror på alla ungas lika värde – okränkbart och jämlikt
  • Vi tror på ungas berättelser
  • Vi tror på ungas identiteter
  • Vi tror på ungas förmåga att formulera sina behov och uppnå förändring

Du bestämmer

Du bestämmer hur mycket och vad du vill berätta om dig själv.

På Pegasus Råd och Stöd kan du vara anonym, vilket innebär att du inte behöver säga ditt namn, din ålder eller var du bor. Men om du vill berätta sådan information under vår tid tillsammans får du såklart göra det. Du bestämmer själv vad du vill berätta och prata om. 

Du bestämmer om vi ska kontakta någon annan.

Vi är ingen myndighet och vi har inte någon anmälningsplikt. Vi kommer inte gå vidare med något utan ditt godkännande.

Det vi kan hjälpa dig med beror på det du väljer att berätta för oss.

Vad kan vi göra?

Ibland kan det vara skönt att prata med någon om sina upplevelser och känslor, sin livssituation och saker som man har varit med om. Du behöver inte vilja förändra någonting i ditt liv för att prata med oss. Men om du vill förändra någonting i ditt liv stöttar vi dig i det. Du behöver heller inte veta vad du vill när du träffar oss. Vi kommer tillsammans fram till vad du behöver och hur vi kan hjälpa dig i det. Vi finns här för dig och står på din sida.

Ibland vill personer ha vår hjälp att kontakta socialtjänsten, Migrationsverket eller andra myndigheter. Det gör vi aldrig utan att först ha formulerat ett skriftligt avtal med dig, så det är klart och tydligt vad vi ska och inte ska göra. När man ska göra sådana saker kan det vara svårare att vara anonym, men inte omöjligt.

Det enda undantaget när vi kontaktar utomstående utan ett uppdrag att är om vi tror att det finns en allvarlig och akut fara för någons liv eller välmående. I det fallet ringer vi 112. Men då kommer vi inte berätta för någon att vi har träffats genom Pegasus.