Samtycke är ett juridiskt ord som handlar om att godkänna saker. Ett exempel på samtycke är att man kan samtycka till att ett företag sparar ens personuppgifter eller att man är okej med villkoren som står i ett hyreskontrakt. Det handlar om att säga ja eller nej, men det finns inget fokus på hur det ska kännas att godkänna.

Samtycka till sex kan man göra av många olika anledningar, utan att det för den sakens skull är något som känns bra. Grupptryck, maktobalans på grund av till exempel ålder, att man vill göra en partner nöjd kan vara saker som gör att man samtycker till sex. Ett samtycke behöver därmed inte nödvändigtvis innehålla ömsesidighet eller bra-känslor.

Det råder delade meningar om samtycke kan finnas vid sexköp, då maktbalansen kan bli rubbad av att det finns ersättning med i bilden. Pegasus Råd och stöd tänker att samtycke kan finnas även vid sex mot ersättning, men att ersättningen är något som påverkar maktbalansen mellan de inblandade personerna.

Den lag som kallas samtyckeslagen gäller för sex både med och utan ersättning. Därför tycker vi att det är att det är upp till en själv att avgöra hur man känner kring det. Det finns inget rätt eller fel svar eller sätt att känna på.

Ömsesidighet

Med ömsesidighet menar vi att det finns samtycke, plus en bra-känsla som finns med både före, under och efter sex. Bra-känslan ska finnas hos alla inblandade vid ömsesidighet. Om det inte finns en bra-känsla eller den fanns men sedan försvinner så är det inte ömsesidighet. Men samtycke kan finnas, oavsett om det finns en bra-känsla eller inte. 

Sex som är ömsesidigt tänker vi är såsom sex borde få vara, men det är inte alltid möjligt när andra saker spelar in, till exempel att man behöver pengar eller känner sig pressad att göra något. För att läsa mer om vad man kan få stöd i eller prata om kring sina gränser eller sex, läs här och här.

Samtycke och ömsesidighet är färskvaror som kan förändras fort. En sak som vi tycker är extra viktigt att påminna om är att man alltid har rätt att ångra sig, när som helst. Man kan ha sagt ja till något som sedan inte känns bra och man måste inte fullfölja något som inte känns okej. Det gäller alltid, oavsett om man har fått ersättning eller inte. Bara du har rätt att bestämma vad som känns bra för dig och om du vill göra något eller inte.

Samtyckeslagen

1 juli 2018 trädde den så kallade samtyckeslagen i kraft. Samtyckeslagen är inte en egen lagstiftning utan är en del i Brottsbalkens kapitel 6, som handlar om sexualbrott. Lagen säger att sex ska vara frivilligt. Det innebär att det inte krävs att man blir utsatt för hot, tvång eller våld för att något ska räknas som våldtäkt eller andra typer av sexualbrott. Sex ska bygga på alla personer deltar frivilligt och det är alla inblandades ansvar att kolla av att sexet är frivilligt och något som alla vill. Det betyder att någon som till exempel är väldigt berusad, som är medvetslös eller som sover inte kan signalera frivillighet.

Oaktsamhet är också en del av samtyckeslagen. Det fungerar på ungefär samma sätt som i exempelvis trafiken, där ett brott kan vara oaktsamt om att man inte har visat hänsyn, att man har tagit risker och att man inte har varit rädd om sina medtrafikanter. Därför kan ett sexuellt brott även vara ett oaktsamt sexuellt brott för att man inte visat hänsyn eller varit likgiltig till att någon till exempel sover och därmed inte kan uttrycka sin frivillighet eller ge sitt samtycke.