Sex mot ersättning innebär att man får något i utbyte mot att ha sex. Ersättningen kan exempelvis vara pengar, alkohol, droger, sovplats, kläder eller resor. Man kan ha kommit överens om ersättningen i förväg, men det kan också vara något du får utan att ni egentligen har pratat om det. Sex kan exempelvis vara vaginalt (slidsamlag), analt (analt samlag) eller oralt (munsex). Det är också vara att man har sex med händerna på olika sätt, till exempel att man själv onanerar inför någon, att man onanerar åt någon annan eller att någon annan tar på ens kropp. Sex kan också vara att visa upp sig sexuellt i webcam eller att skicka sexuella bilder på sig själv till någon. Du avgör själv vad sex är för dig. Det kan också vara så att du inte definierar det som sex när någon ger dig ersättning.
Ibland kan vara svårt att veta om man hade sex med någon bara för att man fick någon typ av ersättning. Kanske fanns det ett outtalat tvång eller en förväntan på att du skulle ha sex med en person för att den bjöd dig på något eller erbjöd dig att sova över. Kom ihåg att du aldrig behöver ha sex för att någon har gett dig något eller erbjuder dig en sovplats.
Att ha sex mot ersättning kan vara något som du har gjort en gång, några gånger eller ofta. Du kan ha gjort det mer under en period i livet och mindre under en annan period. Det kan också vara något du funderar på eller har blivit erbjuden. Flera undersökningar visar att många hbtq-personer har erfarenhet av att ha sex mot ersättning. Det kan vara bra att veta att du inte är ensam om att ha denna erfarenhet.

Skäl och erfarenheter

Det finns många olika anledningar till att ha sex mot ersättning. Det kan exempelvis handla om att man är i behov av pengar eller saker, att man behöver ha någonstans att bo, alkohol/droger, är nyfiken på situationen, eller blir övertalad eller tvingad till det. Det kan också handla om att man blir erbjuden pengar för sex och tackar ja utan att tänka så mycket på det.
Hur man upplever att ha sex mot ersättning kan vara olika för olika personer eller från gång till gång. Hur man känner kan också förändras över tid. En del personer har positiva erfarenheter, en del har negativa. Många har både positiva och negativa erfarenheter. Oavsett vilka erfarenheter du har så är du inte ensam om att ha dem. Erfarenheterna kan skilja sig åt och ingen känsla är fel att känna. Du har rätt att känna det du känner.

Sex mot ersättning eller sälja sex?

Du bestämmer själv vilka ord du vill använda för att beskriva det du gör och det du varit med om. En del kallar det exempelvis för att ”sälja sex”, andra vill inte kalla det för ”sex”. Det är olika från person till person. Vi på Pegasus har valt att använda ”sex mot ersättning” i våra texter eftersom det fångar in många olika upplevelser men vi vet att många tycker att det finns andra ord som passar bättre för ens erfarenheter.
Vår definition av sex mot ersättning är mycket bredare än vad sexköpslagen skriver om sexköp. Om du har frågor om en situation du varit med om där du fått någonting i ersättning för sex så är du välkommen att chatta med oss.