Sex mot ersättning, att sälja sex och prostitution är några ord som brukar användas om att få något i utbyte mot att ha sex.

Ersättningen – det man får – kan exempelvis vara pengar, alkohol, droger, någonstans att sova eller bo, kläder eller resor. Man kan ha kommit överens om ersättningen i förväg, men det kan också vara något du får utan att ni egentligen har pratat om det eller bestämt något innan.

Sex kan vara olika saker, som exempelvis samlag (analt eller vaginalt), och att suga eller slicka en persons könsorgan, anus eller andra delar av kroppen. Det kan vara att använda sexleksaker och att smeka sig själv eller någon annan. Det kan också vara att visa upp sig sexuellt i cam eller skicka sexuella bilder – och mycket annat som vi inte fått med här. Det är upp till en själv att avgöra vad som är sex för en. Det kan också vara så att du inte vill kalla det för sex när någon ger dig ersättning.

Ibland kan vara svårt att veta om man hade sex med någon för att man fick någon typ av ersättning. Ibland finns kanske ett outtalat tvång eller en förväntan på att du skulle ha sex med en person för att den bjöd dig på något eller erbjöd dig att sova över. Här kan du läsa mer om gränser och tvång.

Att få ersättning i utbyte mot sex kan vara något som du har gjort en gång, några gånger eller ofta. Du kan ha gjort det mer under en period i livet och mindre under en annan period. Det kan också vara något du funderar på eller något som du har blivit erbjuden. Flera undersökningar visar att många hbtqia-personer har erfarenhet av att ha sex mot ersättning. Det kan för många kännas skönt att veta att man inte är ensam om att ha den här erfarenhet.

Vad kan man känna eller tänka om sex mot ersättning?

Ens känslor och tankar kring av att ha haft sex mot ersättning kan se olika ut. Det kan kännas dåligt för en del, och bra för andra. Ibland kan det kännas både och, och det kan vara något man tänker mycket eller lite på – det kan vara olika för olika personer och i olika perioder av ens liv. För en del känns det inget speciellt och är inte något man funderar på så mycket, eller så vet man inte riktigt vad man känner eller tänker om sina erfarenheter. Alla tankar och känslor är okej, bara du kan veta vad du känner och tänker. Om du vill prata med någon om dina tankar och känslor kan du kontakta Pegasus. Vi lyssnar och står alltid på dina sida.

Sälja sex?

Du bestämmer själv vilka ord du vill använda för att beskriva det du gör och det du har varit med om. En del kallar det för att ”sälja sex”, en del kallar det för ”sex mot ersättning” och andra kallar det för ”prostitution”. Andra använder andra ord eller vill inte kalla det för ”sex”. Det är olika från person till person. Vi på Pegasus använder ofta ”sex mot ersättning” eller ”sälja sex” i våra texter eftersom det fångar in många olika upplevelser, men vi vet att många tycker att det finns andra ord som passar bättre för ens erfarenheter. Vår definition av vad som kan vara sex mot ersättning är bredare än vad sexköpslagen skriver om sexköp. Om du har frågor om en situation du varit med om där du fått någonting i utbyte mot sex, där du har blivit erbjuden något i utbyte mot sex, eller om du har funderingar och frågor kring sex mot ersättning, så är du välkommen att kontakta oss här.