Sex som självskada eller att skada sig med sex kan innebära att ha sex som man inte mår bra av. Det kan vara att ha sex som man mår dåligt av i stunden eller efteråt. Olika anledningar till att ha sex som självskada/skada sig själv med sex kan vara att dämpa ångest, en vilja att känna något, en vilja att skada sig själv/vara destruktiv eller att vilja koppla bort omvärlden en stund.

Begreppen sex som självskada och att skada sig med sex diskuteras en del och det finns olika perspektiv. Vissa menar att det inte är sex om det är något man gör i syfte att skada sig själv, andra menar att det inte är självskada när någon annan är med och gör något aktivt mot/med en. Vi på Pegasus utgår alltid från din egen beskrivning av vad som händer och hur du upplever det.

Det är vanligt att ha sexuella relationer som både är positiva och destruktiva för en. Att känna olika, ibland motstridiga känslor, kopplat till sex, sex mot ersättning och/eller sex som självskada är vanligt. Det går alltid bra att prata med oss på Pegasus om dessa känslor. Att sätta ord på sina tankar och känslor med någon utomstående, som en kurator, kan vara hjälpsamt och lättande.

Klicka här om du vill kontakta Pegasus Råd och stöd.