Det finns olika delar av lagstiftningen som handlar om sex mot ersättning. Här nedanför kan du läsa om dem och vad de innebär.

För att läsa vad Pegasus Råd och stöd och RFSL Ungdom tänker om sexköpslagen kan du gå in här.

Sexköpslagen

Sexköpslagen är inte en egen lag utan en del av Brottsbalken. Den berör olika delar kring sex mot ersättning.

Att köpa och sälja sex

 • Vad som gäller kring att köpa och sälja sex hittar du i kapitel 6, paragraf 11 i Brottsbalken. Det lagen innebär är:
 • Du som får ersättning i utbyte mot att ha sex gör inget olagligt.
 • Däremot är det olagligt att ge ersättning för sex. Det räcker att man har lovat att ge en ersättning i utbyte mot sex för att det ska vara olagligt.
 • Ersättningen kan ges innan man har sex eller i samband med att man har det. Ersättning kan vara pengar eller t.ex. alkohol och narkotika. Pegasus Råd och stöd tänker att fler saker än så kan vara ersättning, du kan läsa mer om det på vår sida om att sälja sex.

Koppleri

En annan del av sexköpslagen handlar om det som kallas koppleri.

 • Delen om koppleri hittar du under kapitel 6, paragraf 12. Koppleri enligt lagen innebär:
 • Om du erbjuds ersättning från en person i utbyte mot att ha sex, men det är någon annan (en tredje) person än du själv tar emot ersättning för att du ska ha sex så gör sig den personen som tar emot ersättningen skyldig till brottet koppleri. Oavsett vem det är räknas det som koppleri, alltså även om det är en partner, en familjemedlem eller en vän som tar emot ersättningen för att du ska ha sex så räknas det som koppleri.
 • Lagen säger också att det är olagligt att låta en person hyra eller låna en lägenhet eller liknande om man vet att personen som hyr eller lånar den har sex mot ersättning där. Då räknas det också som koppleri enligt lagen och den personen som hyr eller lånar ut begår ett brott.
 • I praktiken kan det vara olagligt att exempelvis få skjuts av någon eller att någon följer med en tills en möte med den som man ska träffa för sex mot ersättning. Det räknas som att underlätta sex mot ersättning, och kan därför ses som koppleri.

Personer under 18 år

 • Om en person som får ersättning i utbyte mot sex är under 18 år så brukar det kallas köp av sexuell handling av barn. Det står med i Brottsbalken, i kapitel 6, paragraf 9. Det innebär:
 • Personen under 18 år som tar emot eller erbjuds något i utbyte mot att ha sex begår inget brott.
 • Personen som ger eller erbjuder ersättningen i utbyte mot sex till någon under 18 år begår ett brott. Det gäller även om ersättningen ges av någon annan, en tredje person.
 • Om en person som får ersättning är under 15 år är det ett brott som heter våldtäkt mot barn. Det står det om i Brottsbalkens kapitel 6, paragraf 4.
 • Personen som är under 15 år och får ersättningen begår inget brott. Det är den personen som ger ersättningen som begår ett brott.

Sexuell posering

Sexuell posering handlar om vad som är lagligt vid sexuella bilder eller film.

 • Det som kallas sexuell posering står med i lagen som heter Brottsbalken, i kapitel 6, paragraf 8.
 • Det är inte olagligt att ta eller ta emot bilder eller film på en person som är 18 år eller äldre.
 • Det är inte olagligt att skicka bilder eller vara med på film, oavsett ålder. Den som är med på bild eller film begår inget brott. 
 • Det är olagligt att ta emot film eller bilder, eller som det står i lagen, främja eller utnyttja, att någon är med i sexuell posering, om personen är under 15 år. Främja eller utnyttja innebär att till exempel tjata, hota eller be om bilder. Det är den som tar emot eller ber om bilderna eller filmen som gör något olagligt. Den som är med i bilderna eller i filmen gör inget olagligt.
 • Samma sak gäller enligt lagen om det handlar om en person som är mellan 15 eller 18 år. Skillnaden är att då säger lagen att det krävs att det innebär att personen som är med i film eller på bild påverkas negativt i sin hälsa eller utveckling. Vad det kan vara står inte utan kan vara olika för olika personer. Det är den som tar emot eller ber om bilderna eller filmen som gör något olagligt. Den som är med i bilderna eller i filmen gör inget olagligt.

Utlänningslagen

 • Utlänningslagen är en lag som kan påverka personer som inte har uppehållstillstånd eller medborgarskap i Sverige och som säljer sex.
 • En person som inte har svenskt medborgarskap och som får ersättning för sex, kan riskera att utvisas enligt den lag som heter Utlänningslagen. Då hänvisas det till den del av lagen som du hittar i kapitel 8, paragraf 3 och punkt 2. Där står det att en person kan utvisas om hen inte antas försörja sig på “ett ärligt sätt” under tiden man är i Sverige och då kan sex mot ersättning ses som ett inte ärligt sätt att försörja sig.

Kom ihåg!

 • Om du vill kan du polisanmäla den som har gett dig ersättning för sex, tvingat dig till att ställa upp på sexuella bilder fast du inte vill, eller om en person gjort det som heter koppleri. Om du har funderingar kring om det är rätt beslut för dig kan du vända dig till oss på Pegasus, så kan vi tillsammans fundera och prata om det.  
 • Här hittar du hur du kan kontakta oss. Du kan alltid vara anonym!