Vad tycker ni om sexköpslagen?

RFSL Ungdom ser att oavsett hur lagar som reglerar sexköp utformas kommer det alltid finnas både positiva och negativa konsekvenser. Vi tar inte ställning för eller emot sexköpslagen, utan fokuserar alltid på att minska de negativa konsekvenserna för de unga hbtqi-personer som har sex mot ersättning.  

Pegasus är en stödverksamhet utan egen politisk agenda. Vi vill att alla – oavsett åsikt om lagen – ska känna sig trygga med att få stöd hos oss. Du behöver inte tycka att sex mot ersättning är bra eller dåligt, du kan alltid prata med oss om det och få stöd efter dina behov.

Varför pratar ni så mycket om rättigheter?

Många unga personer som vi möter har låg kännedom om sina rättigheter, och vi tycker det är viktigt att få ta del av dem. Många av de rättigheter vi pratar om är grundläggande mänskliga rättigheter. Vet man inte om sina rättigheter är det också svårt att tillgodose sig dem.
Dessutom har många unga hbtqi-personer lågt förtroende för myndigheter och vuxensamhället i stort. 

Vilka aktörer samverkar ni med?

Vi samverkar och har kunskapsutbyten med olika aktörer som ger stöd eller information till personer som har erfarenhet av sex mot ersättning eller är utsatta för sexuella övergrepp. Vi samverkar även med andra organisationer som jobbar med olika sorters stöd och information till barn, unga och unga vuxna.

Inom ramen för en referensgrupp har vi samverkat med Mikamottagningen i GöteborgMikamottagningen i StockholmEvonhuset i Malmö och Röda paraplyet

Vi har även haft kontakt med två organisationer för och av personer med erfarenhet av sex mot ersättning Red Umbrella Sweden och Inte din hora. Dessa två organisationer vänder sig till personer över 18 år. 

Vart kan jag vända mig om jag blivit utsatt för något?

Du kan alltid vända dig till oss på Pegasus och Pegasus Råd och stöd. Hos oss kan du vara anonym och vi kan prata om det du vill. Vi kan också stötta dig i att kontakta andra för att få mer stöd om du vill det. Läs mer under fliken ”Råd och Stöd” om hur du kan kontakta oss.

Om du har varit utsatt för ett brott kan du alltid kontakta polisen. Om situationen är akut ska du ringa 112. Om du vill anmäla ett brott som redan skett kan du ringa 114 14.

Vem ska jag kontakta om jag vill uppmärksamma Pegasus i media?

Vår presskontakt är RFSL Ungdoms förbundsordförande Jêran Rostam, jeran.rostam@rfslungdom.se.

Hur jobbar ni med GDPR?

Endast personal som arbetar med Pegasus och Pegasus Råd och stöd har tillgång till dina kontaktuppgifter så som mail och telefon. Mejl och övrig information som kommer till oss rensas regelbundet. Information sparas enbart så länge den är relevant för vår verksamhet. Med det menas till exempel att vi skriver ner och sparar anteckningar om saker vi kommit överens om att vi ska hjälpa dig med eller anteckningar från våra samtal. Du har alltid rätt att läsa vad vi skriver och säga till om du inte vill att vi sparar något eller om du vill att vi ska ta bort anteckningar och information. Att vi skriver ner anteckningar och sparar information är för att vi ska ha rätt information om det du berättat så vi kan hjälpa dig på bästa sätt.

I enlighet med dataskyddsförordningen har du rätt att till exempel beställa ett utdrag på vilka av dina uppgifter vi har gällande dig. Om du önskar att vi tar bort dina kontaktuppgifter, meddela oss det så tar vi omgående bort dig från våra kontaktlistor.

Fråga oss gärna om du undrar något kring hur vi hanterar personuppgifter i Pegasus-mailen! Du kan också läsa mer om hur RFSL Ungdom hanterar personuppgifter på här och hur Pegasus Råd och stöd hanterar personuppgifter på här.

Vem har gjort era bilder?

Pegasus Råd och stöds logga är designad av Melina Grundell. Illustrationerna och de grafiska formerna är skapade av Lina Forsgren.

Hur anpassar jag hemsidans textstorlek?

För att anpassa textstorleken på hemsidan så kan du läsa om det genom att klicka här.